اداره اطلاعات اردبیل مانع از ادامه مسافرت یک درویش گنابادی شد

روز دوشنبه ۲۹ یکی از دراویش گنابادی به اداره اطلاعات احضار و از ادامه سفر در این استان از سوی مأموران بازداشته شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در ادامه‌ی محرومیت و ممانعت مشایخ طریقت نعمت اللهی گنابادی از مسافرت به شهرها و مناطق غیر از محل سکونتشان، عصر روز دوشنبه مأموران اداره اطلاعات اردبیل، صادق علی معروفی از مشایخ سلسله‌ی نعمت اللهی گنابادی که به شهرستان اردبیل سفرکرده‌ است، احضار و از ادامه‌ی مسافرت ایشان به شهرهای این استان جلوگیری و ممانعت کردند.

دراویش گنابادی پیروان اقلیتی عرفانی در ایران است که تفسیر متفاوتی از اسلام رایج در جمهوری اسلامی دارند. جمهوری اسلامی با قرائت‌های متفاوت از مذهب رسمی از جمله با دراویش گنابادی که قرائت متفاوتی از تشیع دارند برخوردی خصمانه دارد و این افراد با تبعیضهای مختلفی در زمینههای تحصیلی، کاری و ابراز عقیده مواجهند.

طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از این دراویش به دلیل ابراز عقیده یا انجام مناسک و مراسم مذهبی و یا اطلاع رسانی درباره نقض حقوقشان بازداشت و زندانی شده‌اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.