صدور حکم حبس و تبعید برای یوسف عمادی در پرونده جدید

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای یوسف عمادی در پرونده جدیدی حکم یک سال حبس و دو سال تبعید به بوشهر صادر کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یوسف عمادی، هنرمند محبوس در زندان اوین، در پرونده جدیدی که از سوی وزارت اطلاعات سپاه برای وی تشکیل شده، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال تبعید به بوشهر محکوم گشته است.

این زندانی محبوس در اوین در ۲۹ مردادماه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه مورد محاکمه قرار گرفت.

مصداق اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای یوسف عمادی «ارتباط و گفتگو با رسانه‌ها از داخل زندان در خصوص تهیه یک گزارش کوتاه مستند» عنوان شد.

گفتنی است؛ یوسف عمادی در ۳۱ تیرماه از بند هشت زندان اوین خارج و به مدت سه هفته در بندهای دو-الف زندان اوین و قرنطینه بند چهار نگهداری شد؛ وی در تاریخ ۲۱ مردادماه به سالن پنج بند هفت این زندان منتقل گشت.

شایان ذکر است؛ این هنرمند در بند، طی این سه هفته از حق تماس و ملاقات محروم شده بود.

یوسف عمادی در مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از دوران بازجویی با قید وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.

این هنرمند در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم گشته و از دی‌ماه سال جاری در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.