اعمال فشار بر زندانیان زندان رجایی شهر/ تفتیش و تخریب وسایل زندانیان

هفته گذشته گارد زندان رجایی شهر به همراه رییس زندان و رییس حفاظت زندان به  سالن ۲ اندرزگاه ۱ یورش بردند و وسایل زندانیان را تفتیش کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سالن دو اندرزگاه یک زندان رجایی شهر در هفته گذشته از سوی مسئولان مورد بازرسی قرار گرفته است؛ گارد زندان وسایل شخصی زندانیان را به بهانه تفتیش تخریب کرده اند.

در ماه های گذشته نیز اندرزگاه سه این زندان از سوی گارد زندان و به دستور رییس زندان و رییس حفاظت مورد تفتیش قرار گرفته بود.

تفتیش اندرزگاه ها با فحاشی به زندانیان و ضرب و شتم آنان صورت می گیرد.

این اقدام مسئولان هر چند مدت به منظور تحت فشار قرار دادن زندانیان و حدود کردن ارتباطات آنان با خارج از زندان صورت می‌گیرد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.