صدور حکم حبس و شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ در بهبهان

روز پنج‌شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان، ۳۶ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ را مجموعا به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اتهامات مطرح شده علیه ۳۶ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ در بهبهان، که براساس آن در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفته‌اند، «مشارکت در اخلال در نظم عمومی»، «درگیری»، «تجمع غیرقانونی»، «تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه»، «مشارکت در تحریق اموال عمومی»، «تخریب بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌های شهرستان بهبهان» و «مشارکت در تخریب اموال عمومی» عنوان شده است.

براساس دادنامه صادر شده اسامی بازداشت‌شدگان، اتهامات وارده و حکم صادره بدین شرح است:

متهمان ردیف‌های ۱. علی صفدری، فرزند اورنگ ۲. بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله ۳. سبحان (سلیمان) قادری، فرزند محمد علی ۴. میلاد معنایی، فرزند طهماسب ۵. محمد طیبی، فرزند ماندنی ۶. احمد افراز، فرزند نیرعلی ۷. محمد امین تژم، فرزند ابراهیم ۸. روح اله طیبی، فرزند باقر ۹. سیاوش میراسماعیلی، فرزند محمدرضا ۱۰. رضا مهذب، فرزند علی ۱۱. حسن زیارتی، فرزند کریم ۱۲. پیمان ایمانی مقدم، فرزند نادر ۱۳. سجاد کمائی بهمنی، فرزند محمد باقر ۱۴. سیدجمال الدین وحدانی، فرزند سید علی ۱۵. رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا ۱۶. حسین اکبری، فرزند عبدالخلیل ۱۷. رضا عادلی نژاد، فرزند موسی ۱۸. حسین تراب، فرزند محمد ۱۹. مهدی سکوتی، فرزند ماندنی ۲۰. مهران دوست، فرزند محمد مراد، هرکدام به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

متهمان ردیف‌های ۲۱. محمد امیرمحسنی، فرزند کمال ۲۲. امید (سعید) موئیدفر، فرزند محمد علی ۲۳. محمد دودانگه نشین، فرزند علیرضا ۲۴. محمدرضا کاظمی، فرزند علی ۲۵. حسین (علی) احمدی بردزرد، فرزند محمدیار ۲۶. سجاد راود، فرزند ظفر، هرکدام به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و به اتهام ««تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

متهم ردیف ۲۷. رقیه طاهرزاده موسویان، فرزند عبدالحمید، به اتهام «توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه» به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

متهم ردیف ۲۸. مریم (کوثر) پایاب، فرزند طوفانی به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

متهمین ردیف ۲۹. فاضل چیره، فرزند گرگعلی ۳۰. ستار افشین پور، فرزند رحیم ۳۱. محمود دهدشتی اخوان، فرزند محمد ۳۲. فرشید جهانتاب، فرزند جمعه ۳۳. حسین فتحی، فرزند تاج محمد، به اتهام «تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

متهم ردیف ۳۴. افشین انهاری پور، فرزند رستم به اتهام «سرقت اموال و تاسیسات مورد استفاده عموم» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

متهم ردیف ۳۵. احمد حاتم پور، فرزند رحمن، به اتهام «تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. او همچنین در بخش دوم پرونده خود که به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» به شش ماه حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

متهم ردیف ۳۶. امین جعفری، فرزند ایوب به پرداخت جمعا ۲۳/۰۱ % درصد ارزش دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا آلاله بابت دیه و ارش صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی شهرستان بهبهان که ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم باید پرداخت گردد، بابت جنبه خصوصی اتهام «ایراد ضرب و جرح عمدی» و تحمل ۲ سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و به اتهام «تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی است جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۹ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بهبهان برگزار شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.