صدور حکم حبس و تبعید برای سهند نورمحمدزاده، از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی ۱۴۰۱

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس تعزیری سهند نورمحمدزاده، از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی ۱۴۰۱ را تایید کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پیش از این حکم اعدام سهند نورمحمدزاده پس از پذیرش فرجام‌خواهی، نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.

به گفته حامد احمدی وکیل آقای نورمحمدزاده، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده توسط دیوان عالی کشور رد بود اما همان شعبه این‌بار اتهام محاربه را تایید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.

سهند نور محمدزاده، در آبان‌ ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» به اعدام محکوم شد. 

این حکم پس از پذیرش فرجام‌خواهی توسط دیوان عالی کشور نقض و اوایل فروردین سال جاری شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سهند نورمحمدزاده را به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، به اتهام «اجتماع و تبانی » به ۵ سال حبس و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.