تشدید
  • افزایش ۱۵ درصدی بیماران تنفسی

    سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور از افزایش ۱۵ و هفت درصدی بیماران تنفسی و قلبی در پی تشدید ...

    سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور از افزایش ۱۵ و هفت درصدی بیماران تنفسی و قلبی در پی تشدید آلودگی هوا تهران خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، پیر‌حسین کولیوند ...

    Read more