سارق
 • صدور حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت

  شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی حسین اصغرزاده، برای یک سارق، حکم قطع دست صادر کرد. ب ...

  شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی حسین اصغرزاده، برای یک سارق، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، سارقی سابقه دار بنام احسان، به حکم شعبه هشت ...

  Read more
 • درخواست صدور حکم قطع ید برای یک متهم

   یک زندانی ۴٠ ساله با درخواست مجازات قطع ید از سوی دادستانی به دلیل ارتکاب ٩ فقره سرقت روبه‌رو شد. به گزا ...

   یک زندانی ۴٠ ساله با درخواست مجازات قطع ید از سوی دادستانی به دلیل ارتکاب ٩ فقره سرقت روبه‌رو شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری آفتاب یکی از متهمان که در دو فقره سرقت شرکت کرد ...

  Read more