پایگاه های متروکه آلوده
  • انفجارمین در سقز تلفات به دنبال داشت

    یکی از نیروهای واحد پاکسازی گروه مین روبی در جریان فعالیت در پایگاه متروکه آلوده به مین زمان جنگ در روستا ...

    یکی از نیروهای واحد پاکسازی گروه مین روبی در جریان فعالیت در پایگاه متروکه آلوده به مین زمان جنگ در روستای 'سرتکلتو' دست چپ و چشم راستش را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا ...

    Read more