کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه باز هم برای اعتراض به خصوصی سازی تجمع کردند

بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شیف صبح بخش صنعت «مجتمع نیشکر هفت تپه» صبح امروز برای چندمین باردر ماه جاری در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، به گفته یکی از کارگران این واحد جدا از بحث نگرانی آن‌ها از تصمیم دولت برای خصوصی سازی مجموعه هفت‌تپه، دست کم هنوز کارفرما بابت دستمزد ماه‌های دی و بهمن سال جاری و نیز پاداش پایان سال بیش از ۱۵۰۰ کارگر بدهکار است.

براساس اطلاعاتی که کارگران این واحد تولیدی داده‌اند، مجتمع کشت و صنعت نی شکر هفت تپه در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه است و به همین علت در پرداخت مطالبات مزدی کارگران خود با مشکل روبرو است.

به همین دلیل کارگران بخش صنعتی این مجتمع برای چندمین بار درماه جاری دست از کار کشیده و تقریبا هر روز تولید را برای ساعتی متوقف کرده‌اند.

به اعتقاد کارگران نی شکر هفت تپه ورود بخش خصوصی به این محیط صنعتی می‌توان از منظر آن‌ها به معنی تعطیلی این واحد صنعتی تلقی شود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.