یک فعال کارگری: ۶۳۰ هزار تومان فقط هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران است

۶۳۰ هزار تومان اعلام شده توسط یک نماینده کارفرمایی فقط مربوط به هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت است و هزینه سبد جامعه معیشت بسیار بیش از این مقدار است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، در روزهای گذشته سخنان تعجب برانگیزی از یکی از نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسات تعیین مزد ۹۵ در مورد محاسبه سبد معیشت کارگران در رسانه‌ها منتشر شد.
این نماینده کارفرمایی در این سخنان، هزینه های معاش کارگران را  حدود ۶۳۰ هزار تومان در ماه برآورد کرده است که در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی عجیب و متناقض است.
صرف نظر از اینکه اعضای حاضر در ستاد مزد سال ۹۵ در گفتگو با رسانه‌ها می‌گویند طبق توافق انجام شده مجاز به افشای جزئیات مذاکرات مزدی نیستند، در اظهارات آقای اصغر آهنی‌ها نه تنها به صراحت از عدد و رقم صحبت شده است بلکه مقایسه این ارقام با حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی سال ۹۴ نشان از عقب‌گرد ۱۱۸ هزار تومانی هزینه‌های زندگی خانواده‌ها دارد.
بر پایه گفته‌های این عضو کارفرمایی ستاد مزد سال ۹۵، محاسبات انجام شده درباره میزان هزینه‌های زندگی‌ نشان می‌دهد که هزینه معاش روزانه هر نفر مبلغ پنج‌هزار و ۲۴۵ تومان است و براین اساس اگر این هزینه را برای چهار نفر (اعضای یک خانوار متوسط) در نظر بگیریم در ‌‌‌نهایت هزینه معیشت یک خانوار تا حدود ۶۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
از آنجا که این اظهارات در مقایسه با حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی سال ۹۴ باعث می‌شود تا خوانندگان در ذهن خود آغاز یک عقب‌گرد در محاسبه هزینه‌های زندگی را تصور کنند.
در این باره یک فعال کارگری نزدیک به نمایندگان کارگری شورای دستمزد گفت: عدد و رقمی که از سوی آقای آهنی‌ها به رسانه‌ها اعلام شده است فقط مربوط به هزینه سبد غدایی خانوار کارگری است و باید در نظر داشته باشیم که مواد غذایی بخشی از سبد معیشت خانوار کارگری است.
وی با بیان اینکه مجموعه معیشت خانواده‌های کارگری از هزینه‌های بنیادینی مانند سبد اقلام خوراکی، پوشاک، بهداشت و آموزش تشکیل می‌شود، گفت: برای سال ۹۵، نمایندگان تشکل‌های مختلف کارگری به اتفاق تلاش کردند تا هزینه معاش کارگران را برمبنای تغییرات ریالی سبد مواد غذایی محاسبه کنند.
این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه عدد اعلام شده از سوی آقای آهنی‌ها در این محاسبه فقط مربوط به افزایش بهای سبد مواد خوراکی در یازده ماه گذشته است گفت:  این محاسبه را گروه کارگری برای پیش بینی رقم مزد سال ۹۵ براساس استانداردهای مورد تأیید انستیتو تغذیه انجام داده است.
وی ادامه داد: بر مبنای این محاسبه است که گروه کارگری مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان حداقل هزینه خورد و خوراک روزانه یک فرد بدست آورد و با تعمیم دادن آن به تعداد روزهای ماه و نیز تعداد اعضای یک خانواده متوسط مشخص شد که حداقل هزینه خوراک یک خانوار کارگری رقمی معادل ۶۳۰ هزار تومان است.
این فعال کارگری بابیان اینکه هزینه برآورد شده برای  خوراک کارگران معادل ۲۷ قلم در سبد معاش کارگران است، افزود: اگر برهمین مبنا بخواهیم سایر هزینه‌های متعارف نظیر پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت و درمان حساب کنیم در ‌‌نهایت هزینه یک خانوار متوسط تا رقمی نزدیک به دومیلیون و صد هزار تومان خواهد رسید.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *