تعرض و هجوم به یک جم خانه یارسان در استان کرمانشاه

پیش از سال ۱۳۵۷، اکثر جمعیت شهرستان شاه آباد غرب را پیروان آیین یارسان تشکیل می‌دادند و در این شهر چندین جم خانه وجود داشت،  که  با استقرار جمهوری اسلامی ، پیروان آیین یارسان ,نجس و کافر خوانده شده, مورد اذیت و آزار شدیدی قرار گرفته  و بسیاری از آنان به جرم طرفداری از پادشاه فقید ایران اعدام شدند، و اکثر جم خانه‌های آنان تخریب شد که باعث شد جمعیت قابل توجهی‌ از پیروان این آیین، منطقه شاه آباد غرب را ترک کرده و به کردستان عراق مهاجرت کنند.

آیین یارسان یا اهل حق، آئینی است با خاستگاه کوردی  که مراکز دینی آنان جم خانه نام دارد.

گفته میشود ، از آنجا که در زمان حمله  اعراب مسلمان  به ایران و کردستان ، ریش علامت مسلمانان شد و بسیاری از دستورات دینی اسلام مبنی بر حرمت و داشتن ریش برای مردان بود ، پیروان کورد آیین یارسان ، برای تمایز  خود و نشانه نپذیرفتن دین اعراب در آن زمان ،داشتن سبیل را مقدس شمردند تا نشانه‌ی برای مردان کوردی باشد که هنوز در برابر هجوم تازیان در آن زمان مقاومت کرده و دین و آیین اعراب را نپذیرفته بودند. این رسم که تا عصر حاضر نیز در بین برخی‌ از پیروان این آیین باقی‌ مانده است ،یکی‌ از وجه تمایزات مردم کورد یارسان با دیگرانی شد که نهایتاً مسلمان شدند و در زمان کنونی‌ نیز برخی‌ از پیروان این آیین آن را بسیار محترم می‌دانند که حتی هتک حرمت سبیل بعضی‌ از آنها موجب خود سوزی اعتراضی چند نفر از آنان در سالهای گذشته شد.

 

Post source : Yarsan Voice

Related posts

19 Comments

 1. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی زاکسن آنهالت

 2. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی دانمارک

 3. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی گیسن- لیمبورک

 4. Pingback: نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اسفند ماه 1394 | نمایندگی کشور ترکیه

 5. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی کشور سوئد

 6. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | کمیته روابط عمومی

 7. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی اشتوتگارت

 8. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی کشور سوئیس

 9. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی الدنبورگ-برمن

 10. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

 11. Pingback: اخبارنقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اسفند ماه 1394 | نمایندگی کشور پاکستان

 12. Pingback: اخبارنقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اسفند ماه 1394 | کمیته دفاع از حقوق زنان

 13. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 » کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 14. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

 15. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی کشور مالزی

 16. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 17. Pingback: گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 | نمایندگی هانوفر

 18. Pingback: تعرض و هجوم به یک جم خانه یارسان در استان کرمانشاه

 19. Pingback: تعرض و هجوم به یک جم خانه یارسان در استان کرمانشاه | کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *