وزارت ارشاد: همکاری با شبکه های ماهواره ای تخلف است

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که بر اساس قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هرگونه همکاری با شبکه های ماهواره ای خارجی تخلف محسوب و برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گزارش تارنمای حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به قوانین اجرایی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای همکاری با شبکه های ماهواره ای خارج از کشور گفت: “براساس این قوانین، هرگونه همکاری یا مشارکت در تولید برنامه تخلف محسوب می شود”.

وی خاطرنشان کرد: “قوانین، طبق ماده ١٠ ممنوعیت تجهیزات ماهواره ای به صراحت دستگاه ها را مکلف کرده تا با افرادی که با شبکه های ماهواره ای همکاری دارند، برخورد شود و در ماده ١٣ قوانین اجرایی ممنوعیت ماهواره نیز هر گونه ارسال آگهی ممنوع و بر اساس دستور العمل دولت و مصوبه شورای عالی قوانین برای هر یک، مجازات هایی منظور شده است”.  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و نیز صدا ماده ١٠ ممنوعیت تجهیزات ماهواره ای وسیما موظف است آیین نامه ممنوعیت هر گونه همکاری در این زمینه را تدوین، تنظیم و ابلاغ کنند.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: “این وزارتخانه و مخابرات، تمام آگهی ها، اخبار و گزارش ها را رصد کرده تا چنانچه تخلفی صورت گرفته و محرز شود، تا مرحله لغو پروانه کالا های تبلیغاتی پیش بروند”.

لازم به یادآوریست وزارت ارشاد دولت حسن روحانی پیشتر خوانندگی زنان را نیز  ممنوع اعلام کرده بود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.