دو روزتجمع کارگران معدن ملچ آرام با وعده پرداخت ۱۵روز حقوق از ۱۰ ماه طلبکاریشان پایان یافت!

متاسفانه کارگرانی که در معادن مختلف کشور در اعماق زمین کارمی کنند از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند و نه تنها امکانات ایمنی کار در مورد این کارگران سخت کوش رعایت نمی شود بلکه بخاطر بیکاری و تورم و شرایط سخت معیشتی که در کشور وجود دارد به اجبار با حداقل حقوق در چنین شرایطی تن به کار میدهند و پیمانکارها و کارفرماها تا حد توان از این کارگران بهره کشی می کنند بطوری که کارفرمای معدن ملچ آرام ده ماه دستمزد این کارگران را پرداخت نکرده و بعد از دو روز اعتراض کارگران با وعده نصف حقوق یک ماه کارگران مجبور شدند به کارشان بازگرداند زیرا هیچ تشکل و نماینده کارگری ندارند و کارفرماها بطور یکطرفه حتی بدون پرداخت حقوق معوقه می توانند این کارگران را اخراج کنند و هیچ فریاد رسی هم برای رسیدگی وجود ندارد.

کارگران معدن ملچ آرام می‌گویند:  بیش از ۱۰ ماه دستمزد پرداخت نشده اما آنها با وعده پیمانکار معدن از روز گذشته به کار خود بازگشته اند.

این کارگران برای سالهای طولانی بصورت موقت در معدن ملچ آرام مشغول کار بوده‌اند، در عین حال می گویند: تا به امروز پیمانکار معدن در مواجه با کارگرانی که خواهان دریافت مزد خود شده‌اند مدام وعده داده است و بصورت مشخص تاکید دارد که تا آخر سال جاری تمامی طلب آنها را پرداخت خواهد کرد و این در حالی است که فرصت چندانی تا پایان سال باقی نمانده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.