تجمع ۱۰۰کارگر خدماتی مترو برای دومین روز مقابل مجلس بی نتیجه ماند

کارگران خدماتی مترو که از طریق شرکت های پیمانکاری برای مترو تهران کار میکنند صبح روز گذشته ۱۵دی ماه  برای دومین روزدر مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد، این کارگران که شمار آنها در حدود ۴۰۰ نفر است، بصورت پیمانکاری در بخش خدمات مترو تهران مشغول بکارند و  مدعی‌هستند که بدون آنکه پیمانکارسابق همه مطالبات مزدی آنها را داده باشد قصد تسویه حساب و قطع همکاری با شرکت مترو را دارد.

از قرار معلوم پیمانکار پیشین علاوه بر آنکه بیش از دو ماه مزد پرداخت نشده به آنها بدهکار است در زمان حضورش به عنوان پیمانکار سایر مزایای قانونی آنها را لحاظ نکرده است که از جمله این مزایا  هفت ماه اضافه کاری، بخشی از حق بیمه و مزایای عیدی و سنوات پایان کار است.

وی افزود: در ارتباط با این مشکل پیش‌تر نیز تجمعی مشابهی در مقابل شرکت بهره برداری مترو واقع در چهارراه کالج برپا کرده بودیم که تا به امروز بی‌نتیجه بوده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.