اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیمی در پنج فاز عسلویه

روز شنبه ۱۹ دی ۹۴ کارگران پتروشیمی فازهای  ۲۰ ، ۲۱، ۱۴، ۱۷و ۱۸ در عسلویه دست به اعتصاب زدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فازهای ۲۰ و ۲۱ در اعتراض به عقب ماندن تعوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند. کارگران اخراجی شرکتهای مختلف در فاز ۱۷ و۱۸ عسلویه و کارگران بدون قرارداد پتروشیمی پردیس عسلویه نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوقشان در مقابل اداره کار شهرستان عسلویه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار حق خود شدند.
همچنین کارگران شرکت دنیای فن در فاز۱۴ عسلویه نیز در مقابل دفتر شرکت دنیای فن به دلیل دریافت نکردن حقوقشان تجمع کردند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *