بی خبری از وضعیت دو شهروند تهرانی بازداشت شده

فاطمه رضوانی و آذر کروندی، دو شهروند تهرانی، روز ۳۰ آذر ۹۴، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش تار نگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی – انتظامی، فاطمه رضوانی و آذر کروندی دو شهروند تهرانی را در روز ۳۰ آذر ۹۴ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. با گذشت بیست روز از بازداشت، خانواده این زندانیان هیچ اطلاعی از وضعیت آن‌ها ندارند. این زندانیان از روزبازداشت هیچ تماسی نداشته و خانواده‌شان از اتهامات و محل نگهداری آن‌ها بی‌اطلاع‌اند.

لازم به ذکر است که آذر کروندی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ نیز است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.