تجمع بازنشستگان البرز مرکزی مقابل ساختمان استانداری مازندران

بازنشستگان البرز مرکزی مقابل ساختمان استانداری مازندران دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صد‌ها تن از بازنشستگان البرز مرکزی در مقابل استانداری مازندران تحصن کردند و خواستار مطالبات مزدی چندماهه اخیر خود شدند.

لازم به ذکر است که این بازنشستگان طی چند هفته گذشته در مقابل دفتر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز تجمع کرده و خواهان حق خود شده بودند. معاون رییس جمهوری به آن‌ها وعدهٔ پرداخت علی‌الحساب به صندوق بازنشستگی را داد اما تاکنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
جمعیت بازنشسته البرز مرکزی بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ نفرمی باشد.

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.