اعدام دست‌کم دو زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج

از بین ۴ زندانی با اتهام مواد مخدر که روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شدند دو نفر اعدام و دونفر به سلولهای خود بازگشتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر، صبح روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، دو زندانی به نامهای مهدی باقرزاده و اسماعیل طنابی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.

اعدام شدگان روز گذشته در یک گروه چهار نفری که همگی در یک پرونده به اتهام حمل و نگهداری ۸ کیلو هروئین به اعدام محکوم شده بودند از سالن‌های ۲ و ۳ زندان ندامتگاه مرکزی کرج به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان به اجرا درآید.

در بین این ۴ زندانی دو برادر به نامهای مهدی و عباس باقرزاده نیز حضور داشتند که حکم برادر بزرگ‌تر اجرا شده و حکم برادر کوچک‌تر موقتا متوقف شده است.

گفتنی است، ۵ ماه پیش نیز یکی از برادران ایشان به نام عیسی باقرزاده در زندان مرکزی قزوین اعدام شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «عباس باقرزاده و فرهاد اسماعیلی به سلولهای خود بازگشته‌اند ولی احتمال دارد این توقف به خاطر نقص در پرونده ایشان بوده باشد و حکم اعدام بزودی اجرا شود.»

این دو اعدام تالحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.