بیش از ۱۰ هزار‌و ۵۰۰ تماس مرتبط با کودک‌آزاری

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت که ۱۰‌هزارو ۵۰۰ تماس مرتبط با کودک‌آزاری در سال گذشته داشتیم.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، حسین اسدبیگی با بیان اینکه در سال ۹۴ حدود ۳۵ هزار نفر در سراسر کشور به صورت حضوری در مراکز مداخله در بحران پذیرش شدند، گفت: “همچنین ۷۷۰ هزار نفر با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفتند که حدود ۱۴۰ هزار تماس مرتبط با وظایف اورژانس اجتماعی بوده است”.

او با اشاره به مراجعه حدود ۱۱۲ هزار نفر به خدمات سیار اورژانس اجتماعی، ادامه داد: “۱۰هزارو ۵۰۰ تماس از تماس‌های مرتبط با وظایف این اورژانس در سال ۹۴ مربوط به کودک‌آزاری بوده است که این تعداد فقط ۷.۵ درصد از تماس‌ها را تشکیل داده است”.

همچنین حدود ۱۰هزارو ۷۵۰ مورد از مراجعات به تیم خدمات سیار نیز مربوط به کودک‌آزاری بوده است.

بیش از دوهزارو ۵۰۰ نفر درباره موضوع کودک‌آزاری نیز به مراکز مداخله در بحران ما مراجعه کرده‌اند.

اسدبیگی درباره آمار تماس‌های مرتبط با همسرآزاری در سال گذشته نیز اظهار کرد: هفت‌هزارو صد بار با سامانه ۱۲۳ تماس گرفته شده که حدود پنج ‌درصد از تماس‌های گرفته‌شده بوده است.

سه‌هزارو ۵۵۰ نفر نیز در ارتباط با همسرآزاری به تیم خدمات سیار مراجعه کرده یا تیم به آنها در محل مراجعه کرده است.

هزارو ۵۵۰ نفر هم به‌صورت حضوری به مراکز مداخله در بحران ما به‌دلیل همسرآزاری مراجعه کرده‌اند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به دو هزار تماس گرفته‌شده با سامانه ۱۲۳ درباره خودکشی، خاطرنشان کرد: “این تعداد فقط ۱.۵ درصد از تماس‌های مرتبط با وظایف اورژانس اجتماعی را تشکیل داده است”.

حدود هزارو ۷۰۰ نفر نیز به تیم خدمات سیار ما مراجعه کرده و ۶۶۰ نفر نیز به‌صورت حضوری به‌دلیل موضوع خودکشی به مراکز مداخله در بحران مراجعه کردند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.