تجمع جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش مقابل مجلس

تجمع بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری راس ساعت ۱۰روز چهارشنبه ۱۹خرداد شروع و درساعت ۱۴پایان یافت.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فرهنگیان نیوز، بازنشستگان در این تجمع با حمل پلاکاردهایی خواستار همسان سازی حقوقشان با بازنشستگان سایر نهادها؛ همچنین وضعیت منزلت؛ معیشت واجرای ماده ۱۲۵ بودند.

شعارهایی که روی پلاکاردها توسط معلمین بازنشسته حمل می شد مضامینی چون خط فقر ۳ میلیون حقوق ما یک میلیون ؛ معیشت و منزلت حق مسلم ماست؛ بیمه رایگان برای باز نشستگان؛ خیانت نوبخت حمایت دیوان.

نماینده از معترضین جهت مذاکره با مسئولین وارد ساختمان دیوان عدالت اداری شدند و با گذشت ساعاتی به میان حاضرین برگشتند و از مذاکراتشان گزارشی ارائه  کردند و عنوان کردند راه حل اصلی؛ اجرایی شدن ماده ۱۲۵و از سه طریق قابل بررسی می باشد. دراین تجمع اعتراضی بالغ بر  یکصد  معلم باز نشسته از تهران کرج و  کرمانشاه مشارکت داشتند .

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.