انتقال دست‌کم یازده زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار

دست کم یازده زندانی محکوم به اعدام از زندانهای مختلف جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

به گزارش تازنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، ۱۱ زندانی محکوم به اعدام از جمله ۴ زندانی از زندان ندامتگاه، ۴ زندانی از زندان تهران بزرگ، ۱ زندانی از زندان قزلحصار، ۱ زندانی از زندان رجایی شهر کرج و ۱ زن از محلی نامشخص به انفرادی های زندان قزلحصار کرج منتقل شدند تا طی روزهای آتی احکام آنان در این محل به اجرا درآید.

لازم به ذکر است از اتهامات این زندانیان و هویت آنان کماکان اطلاعی در دست نیست، مسئولین و ارگان های قضایی نیز تا کنون در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.