اعتراض دوباره کارگران ایران چوکا به نحوه اداره کارخانه

در حالی که هنوز بیشتر از دو هفته از راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی نمی‌گذرد، روز گذشته شماری از کارگران این واحد تولیدی در اعتراض به عملکرد مدیریت کنونی تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران ایران چوکا عملکرد مدیریت کنونی کارخانه را در تعطیلی یک سال گذشته محل کارشان موثر می‌دانند برای همین روز گذشته (دوشنبه ۱۵ شهریور) وقتی از حضور مدیریت کنونی مطلع می‌شوند به نشانه اعتراض تجمع صنفی برپا می‌کنند.

به نقل از کارگرانی که این اجتماع صنفی را در مقابل دفتر مدیریت برپا کرده بودند، گفته می‌شود: مدیریت فعلی از یک سال قبل از تعطیلی موقت کارخانه مستقر بوده است و در مدت این دو سال طوری عمل کرده که همه ما به مرور ما شاهد تنزل راندمان تولید و در نهایت توقف یک ساله فعالیت کارخانه و سرگردانی خود بودیم.

آنها که نگران هستند مبادا بازهم رویه منجر به تعطیلی کارخانه ایران چوکا از سرگرفته شود، از سهامدار اصلی کارخانه خواستند تا به هر ترتیب مدیریت این واحد صنعتی را ملزم به حفظ تولید و اشتغال بکند.

بصورت مشخص کارگران ایران چوکا می گویند طی یکسال گذشته که وضعیت کارخانه وکارگرانش مشخص نبود حدود هزار کارگر کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران «چوکا» مرتبا با برپا کردن اجتماعات صنفی متعدد خواستار راه‌اندازی دوباره کارخانه و بازگشت به کار خود بودند.

کارگران این کارخانه با داشتن چندین ماه معوقات مزدی عقب افتاده انتظار دارند سهام دار اصلی کارخانه طی روز های آینده مدیریت جدیدی به کارخانه معرفی کند تا پی گیر وضعیت کارخانه وکارگرانش باشد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.