انتقال دو زندانی از زندان قزلحصار به زندان ورامین جهت اجرای حکم اعدام

طی روز یکشتبه روز چهاردهم آذرماه، دو زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم از زندان قزلحصار کرج به زندان خورین ورامین انتقال یافتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روزگذشته، دو زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، جهت اجرای حکم اعدام از زندان قزلحصار کرج به زندان خورین ورامین منتقل شدند.

هویت این زندانیان ایمان دور امامی و اسفندیار گراوند احراز شده است.

این محکومان پیش از این در واحد دو زندان قزلحصار کرج نگهداری می شدند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.