زندان بندر عباس؛ افزایش تعداد زندانیان اعدام شده در سحرگاه چهارشنبه

کمپین فعالین بلوچ از اعدام دستکم سه زندانی محبوس در زندان بندر عباس در روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه خبر داده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۴ آذرماه، دستکم سه زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان بندرعباس به طناب دار آویخته شدند.

هویت این زندانیان «مسعود کرمزهی»، «نهتانی» و «گمشادزهی» احراز شده است.

هیچ یک از اعدام‌های فوق از سوی نهادهای رسمی در داخل ایران اعلان نشده‌اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.