خودکشی یک زندانی در زندان قزلحصار

روز جاری، یک زندانی در زندان قزلحصار، از طریق حلق‌آویز کردن خود، اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه، بهزاد سیری، زندانی ۳۰ ساله در زندان قزلحصار، از طریق حلق‌آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و جان خود را ازدست‌داده است.

این زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر از سال ۹۲ در زندان قزلحصار نگهداری شده و علیرغم گذشت سه سال تاکنون هیچ‌یک از اتهامات واردشده به وی به اثبات نرسیده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.