۴۰۰۰ کارگر کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در انتظار معوقات مزدی

حدود ۴ هزار کارگر کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دستمزد بهمن و اسفندماه خود به همراه چندین سال مطالبات سنواتی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شماری از کارگران  گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در تماس با ایلنا می‌گویند: اگرچه چالش‌های صنفی سال گذشته آنها موقتاً خاتمه یافته و در حال حاضر به‌کار همیشگی خود مشغولند اما هنوز بابت معوقات بر زمین مانده سال گذشته طلبکارند.

این کارگران شمار آنها  به ۴ هزار نفر می‌رسد در خصوص معوقات مزدی خود یاد آور شدند: هنوز دستمزد بهمن، اسفندماه سال گذشته  خودرا به همراه چندین سال مطالبات سنواتی دریافت نکرده‌اند.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز  با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مشکلات مدیریتی،  چند سال گذشته برای آنها با چالش‌هایی همراه بوده است؛ افزود: بعد از تجمعات ۲۰ روزه کارگران این کارخانه در ماههای پایانی سال گذشته هنوز وضعیت مالکیت این کارخانه  به‌طور قطع مشخص نشده اما کارگران به دنبال امنیت شغلی و مطالبات مزدی خود هستند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.