رجایی شهر؛ توهین و بازرسی زندانیان سیاسی در سالن ملاقات

روز گذشته مسئولان زندان رجایی شهر کرج زندانیان سیاسی را در سالن ملاقات مورد توهین و بازرسی غیرقانونی قرار داده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی بند چهار زندان رجایی شهر روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه در سالن ملاقات از سوی مسئولین این زندان مورد بازرسی غیرقانونی قرار گرفته‌اند.

مسئولان در حین این بازرسی غیرقانونی اقدام به توهین به این زندانیان نیز کرده‌اند.

گفته می‌شود که یکی از مسئولان به نام محمدی با همکاری افسرنگهبان شیفت روند غیرقانونی بازرسی را انجام داده‌اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.