۸۰ درصد حوادث کار در کارگاه‌های کوچک گزارش نمی‌شود

عضو هیات مدیره کانون سراسری مسئولین ایمنی و بهداشت کار با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از حوادث کار در کارگاه‌های کوچک اتفاق می افتند تاکید دارد که حوادث رخ داده در این کارگاه ها که بیشتر شامل جراحت های سطحی است گزارش نمی‌شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر رد ایران به نقل از ایلنا، امروز، ۱ تیرماه ۹۶، قاسم خاک باز، عضو هیات مدیره کانون سراسرس مسئولین ایمنی و بهداشت کار، اظهار داشت: ۸۰ درصد از حوادث کار در کارگاه‌های کوچک اتفاق می افتد که بیشتر شامل جراحت‌های سطحی می‌شود با این وجود این حوادث به دلایل مختلفی گزارش نمی‌شوند.

 

وی با بیان اینکه بیشتر این حوادث در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: غالب کارگاه‌های ساختمانی مستقر در سطح شهرها زیر ۲۵ نفر کارگر دارند، کارفرمایان این کارگاه‌ها  بر اساس آیین نامه به کارگیری مسئولین ایمنی ملزم به به کارگیری مسئول ایمنی برای آن هستند با این حال  دیده می شود که کارفرمایان از این آیین نامه تبعیت نمی‌کنند.

مطابق آیین نامه تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاههایی که دارای ۲۵ نفر کارگر باشند کارفرما مکلف است که در آن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل دهد. به اعتقاد فعالان کارگری خلاء اجباری بودن تشکیل این کمیته در کارگاه‌‌های زیر ۲۵ نفر کارگر موجب تعدد حوادث کار در این بخش شده است.

 

خاک باز نتیجه این عدم تبعیت را وقوع بیشترین حوادث کار در میان کارگران ساختمانی دانست و تصریح کرد: عدم رعایت الزمات ایمنی به وضوح در کارگاه های ساختمانی کوچک به چشم می خورد چرا که کارگران  از نبود داربست‌های استاندارد و نبود ملزومات ابتدایی کار مثل کلاه، کفش و دستکش گلایه می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات موجود پرداخت دستمزد مسئول ایمنی از  سوی کارفرماست، افزود: باید ترتیبی دیده شود تا مسئول ایمنی حقوق بگیر کارفرمایان نباشد چرا که در این صورت کارفرما از وی انتظار دارد که گزارش‌اش در خصوص ایمنی  کار را مطابث میل وی تنظیم کند و یا اصلا گزارشی در این خصوص تهیه نکند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.