صدور حکم اعدام برای دو متهم در تهران

دو متهم با اتهامات «قتل» و «تجاوز» در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از جوان، مردی با هویت مجتبی و ۲۸ ساله که متهم است که برادر همسر خود را به قتل رسانده است از سوی شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شد.

متهم بعد از توضیحات و بازسازی صحنه جرم روانه زندان شد و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

صبح روز گذشته با اعلام رسمیت جلسه و قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه حاضر شد و پس از شرح ماجرا، در آخرین دفاعش گفت قصد کشتن نداشتم و به خاطر عصبانیت این کار را کردم.

 در پایان هیئت قضایی بعد از شور، متهم را به قصاص محکوم کرد.

شرق نیز در گزارشی از صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری استان تهران، برای یک مرد جوان به اتهام تجاوز، خبر داد.

در این پرونده مرد جوان ۲۸ ساله‌ای که متهم است در همدستی با دوستش، در سال ۹۳ به دختر نوجوانی تجاوز کرده است، از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد.

متهم دیگر این پرونده پس از صدور حکم اعدام از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران و تایید این حکم در دیوان عالی کشور، در سال ۱۳۹۵ اعدام شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.