کهگیلویه و بویراحمد؛ مصدومیت ۲۹۰ نفر در حوادث کار طی هفت ماه نخست سال

تعداد مراجعان به ادارات پزشکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد برای معاینات بالینی مصدومیت ناشی از حوادث کار نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: «در هفت ماهه نخست سال جاری ۲۹۰ نفر برای معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.»

امینی افزود: «از این تعداد ۱۸ نفر زن و ۲۷۲ نفر مرد بوده اند.»

وی ادامه داد: «این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۷ نفر بود که به میزان ۱۲.۸ درصد رشد داشته است.»

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: «در هفت ماهه امسال تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در ادارات پزشکی قانونی استان تعداد ۴ نفر مرد ثبت شده است که در مدت مشابه سال گذشته ۵ نفر بوده است.»

وی ادامه داد: «براساس سالنامه آماری سال ۹۵ سازمان پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه وبویراحمد در رتبه هفتم میزان معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار بر حسب هر صد هزار نفر جمعیت قرار گرفته است.»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.