پیام شهبانو فرح پهلوی: «نور بر تاریکی پیروز خواهد شد»

شهبانو فرح پهلوی پیرو تظاهرات سراسری در ایران در بیانیه‌ای، ضمن حمایت از اعتراضات مردم ایران، اعلام کرد: «اطمینان دارم ملت ایران، که هر بار چون ققنوس بر پا می‌خیزد، این بار نیز بر سختی‌ها فائق خواهد آمد و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.»

متن این بیانیه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«پیام شهبانو فرح پهلوی پیرو تظاهرات سراسری در ایران

۹ دی‌ماه ۱۳۹۶ / ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷

ملت عزیز ایران!

نزدیک ۳۹ سال است که یوغ بیداد و فساد بر گردن می‌کشید و صبورانه منتظر بودید که شاید گردانندگان به عقل آینده و اوضاع تغییر یابد.

فشار تبهکاری، اختناق، سوء رفتار گردانندگان ازیک‌طرف و ناامیدی از تغییر وضعیت اقتصادی به آنجا رسید که اکنون ملت ایران بار دیگر جایگاه خود را در دنیای مترقی امروز طلب می‌کند.

ایرانی پیشرو و سربلند در انتظار این ملت بزرگ است که در طول تاریخ چندهزار ساله خود نشان داده که توانسته از این سرزمین عزیز نگهداری کند.

آرزوی من آزادی، پیشرفت و سربلندی ملت ایران و یکپارچگی ملت ایران و یکپارچگی مملکت است.

اطمینان دارم ملت ایران، که هر بار چون ققنوس بر پا می‌خیزد، این بار نیز بر سختی‌ها فائق خواهد آمد و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.