گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران

حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی که در آذرماه بازداشت شده است، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری می شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه به اتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» در بازداشت به سر میبرد و در ۲۸ بهمنماه از اوین به زندان بزرگ تهران تبعید شده است.

او پس از این انتقال به مدت پنج روز در اعتصاب غذای خشک به سر برده است.

علیرغم وخامت حال این فعال تلگرامی مسئولان از رسیدگی به وی و اعزام او به مراکز درمانی خودداری می کنند.

حمیدرضا امینی که مدیریت یک کانال تلگرامی را بر عهده دارد، در تاریخ ۱۱ آذرماه از سوی مأموران سپاه بازداشت شد و به بند ۲الف انتقال یافت.

مأموران پس از بازداشت منزل او را تفتیش و وسایل وی را ثبت و ضبط کرده اند.

اتهامات وی «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.