کشتار معترضان
  • در آبان ۱۳۹۸ چه گذشت؟

    اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، مجموعه‌ای از اعتراضات مردمی است که به شکل مسالمت‌آمیز در صدها شهر ایران برگزار ...

    اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، مجموعه‌ای از اعتراضات مردمی است که به شکل مسالمت‌آمیز در صدها شهر ایران برگزار شد. این اعتراضات با افزایش سه برابری قیمت بنزین شکل گرفت، ولی به سرعت معترضان علیه حکومت دست ب ...

    Read more