سردبیر هفته نامه ندای جامعه کرمانشاه بازداشت شد!

شنبه ۶ آذر فرهاد جهان بیگی (میران بازانی) سردبیر هفته نامه ندای جامعه کرمانشاه پس از احضار به اطلاعات سپاه این شهر بازداشت شد,از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.