حسین موسویان به دادسرای اوین احضار شد

حسین موسویان، فعال سیاسی و رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد

بهگزار تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از هرانا، حسین موسویان، فعال سیاسی و رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران طی احضاریه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد.

بنا بر این گزارش دلیل این احضار اخذ توضیحات در ارتباط با پرونده ای که برای ایشان در آن بازپرسی مفتوح است اعلام شده است.

همچنین در این احضاریه قید شده است که ایشان می بایست ظرف مدت پنج روز خود را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، دادسرای اوین معرفی کند و در غیر اینصورت حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.

حسین موسویان، رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در پاسخ خبرنگار هرانا در ارتباط با این احضار گفت که از علت و دلیل آن مطلع نیست و نمی داند که آیا این احضاریه در ارتباط با مسئولیت وی در جبهه ملی است و یا در ارتباط با موضوع دیگری است. وی ادامه داد که : هیچ اطلاعی ندارم. باید مراجعه بکنم تا روشن بشود که مسئله چیست.

پیشتر و در شهریور ماه سال جاری نیز حسین موسویان، عضو ارشد و رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران توسط وزارت اطلاعات احضار و حدود سه ساعت مورد توقیف و بازجویی قرار گرفته بود. در این بازجویی ها به این فعال سیاسی اعلام شده بود که جبهه ملی ایران اجازه هیچ گونه فعالیت و برگزاری جلسه را ندارد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *