تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران شرکتی در ارومیه

پرستاران شرکتی شاغل در بیمارستان علوم پزشکی ارومیه ۶ ماه کارانه پرداخت نکرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا ، گروهی از پرستاران شرکتی ارومیه از تاخیر ۶ماهه در پرداخت کارانه خود خبر دادند.

به گفته این پرستاران طی سالهای اخیر تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران شرکتی در بیشتر مراکز درمانی به یک رویه معمول تبدیل شده است.

این پرستاران افزودند: با وجود یکسان بودن شغل و ساعات کار، تفاوت بسیاری در میزان دریافتی پرستاران رسمی و شرکتی وجود دارد.

آنها قراردادهای موقت و غیر شفاف و عدم مسئولیت پذیری وزارت بهداشت در قبال کادر درمان شرکتی را علت اصلی پایین بودن دستمزدهای پرستاران شرکتی و تاخیرهای مکرر در پرداختها عنوان کردند و افزودند: یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری، درخواست سازماندهی قراردادها و مناسبات شغلی پرستاران شرکتی است

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *