اعتصاب کارگران شهرداری سوسنگرد

کارگران شهرداری سوسنگرد به دلیل عدم دریافت حقوق خود دست به تجمع زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارگران شهرداری سوسنگرد به علت پرداخت نشدن حقوق پنج ماه خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران با نصب بنری از مسئولین شورای شهر خواستند که به وضعیت آن‌ها نیز رسیدگی شود.

شهرداری سوسنگرد

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.