مصطفی فتحی زاده در دادگاه عمومی محاکمه خواهد شد

مصطفی فتحی زاده، خبرنگار خبرگزاری ایلنا و پیک شوشتر، طی چند روز آینده در دادگاه عمومی شوشتر محاکمه خواهد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مصطفی فتحی زاده، پیش تر با شکایت مدیر کتابخانه های عمومی شوشتر به مراجع قضایی احضار گشته و از سوی قاضی شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر، به «افتراء و نشر اکاذیب» تفهیم اتهام شده است. این خبرنگار شوشتری طی چند روز آینده در دادگاه عمومی شوشتر محاکمه می گردد.

گفتنی است که مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان شوشتر در پی انتقادات مصطفی فتحی زاده به دادگاه شکایت کرد است. این درحالی است که پرونده این خبرنگار خارج از دادگاه مطبوعات و بدون حضور هیات منصفه در حال بررسی می باشد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *