محکومیت منتشرکننده اسامی دانشجویان بورسیه به یک سال حبس و ۴۰ میلیون ریال جریمه

علی غزالی منتشرکننده اسامی دانشجویان بورسیه دولت دهم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر به نقل از خبرگزاری فارس، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، علی غزالی منتشرکننده اسامی دانشجویان بورسیه دولت دهم را محکوم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر کرد.

گفتنی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، رای قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز هم قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.