خودکشی یک زندانی جوان در زندان قزلحصار

یک زندانی محبوس در زندان قزلحصار به دلیل فشار های روحی ناشی از شرایط زندان اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۲ آبان ماه، سعید سمسامی، زندانی ۲۳ ساله در اندرزگاه ۹ زندان قزلحصار، با مصرف مواد مخدر دست به خودکشی زد و جان باخت.

این زندانی از سه سال پیش در زندان قزلحصار نگهداری شده و به ۲۵ سال حبس محکوم بوده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.