اماکن ورزشی، محل استعمال مواد مخدر در هیرمند

برخی از سالن های ورزشی در شهرستان هیرمند، با بی توجهی مسئولین، به محل استعمال مواد مخدر تبدیل شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از عصر هامون، وضعیت اماکن ورزشی در حوزه برخی از شهرهای محروم منطقه سیستان، بسیار اسف بار است، سالن های ورزشی که با بودجه های سنگینی ساخته می شوند و پس از چند سال فعالیت با تخریب جدی رو به رو می شوند.

در این خصوص باید گفت که عدم رعایت برخی از نکات در نگهداری از اماکن ورزشی باعث شده است تا سالن های ورزشی امروزه به خرابه ای تبدیل شوند که محل اجتماع معتادین را فراهم ساخته است.

سالن های ورزشی در شهرستان مرزی هیرمند یکی از مطالبات بجد جوانان این شهرستان است که برای رهایی ا و دوری از مواد مخدر خواستار افزایش سالن های ورزشی و همچنین تجهیز و تکمیل سالن های از بین رفته است.

یکی از جوانان ورزشکار این شهرستان می گوید: سالن امام علی(ع) واقع در کوچه بهداری بیش از دو سال است که فاقد کفپوش مناسب برای انجام بازی های فوتبال است.

وی افزود: این سالن که در گذشته یکی از شلوغ ترین سالن های شهرستان هیرمند بود اکنون محلی برای معتادین شده است، و عدم رسیدگی به این سالن ان را به مخروبه ای تبدیل ساخته است.

این جوان هیرمندی همچنین خاطرنشان کرد: کولرهای موجود در سالن نیز به دست سارقین، به سرقت رفته است، به طور کل این سالن توسط مسئولین به فراموشی سپرده شده است.

وی بیان داشت: مطالبه اکثر جونان شهرستان هیرمند رسیدگی به سالن های ورزشی شهرستان هیرمند است، که با مدیریت صحیح و نظارت بر آنها می توان سالیان سال در آنها بازی فوتسال و .. انجام داد.

علی ای حال می توان گفت که در شهرستان هیرمند که اکثر جمعیت آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، می توان بتوجه به تنها خواسته انان کار بسیار سنگینی برای مسئولین نباشد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.