احضار تعدادی از معلمان و فعالین صنفی سقز

طی هفته گذشته، جمعی از معلمان و فعالین مدنی شهرستان سقز، طی احضاریه‌ای کتبی، از سوی دادگاه انقلاب سقز احضار شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، تعدادی از معلمان و فعالان مدنی در شهرستان سقز، که پیش‌تر در مراسم نوروزی شرکت کرده بودند، از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان فراخوانده شدند، این فعالین باید ظرف مدت ۵ روز، خود را به این دادگاه معرفی کنند.

حقوق معلم و کارگر در این خصوص نوشته است؛ این افراد در تاریخ ٣ تا ۵ فروردین ماه امسال نیز پس از برگزاری مراسم نوروز روستای “آیچی سقز” به نهادهای امنیتی سقز احضار شدە بودند.
گفتنی است که اتهام واردە بە تمامی احضار شدگان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است.

سلیمان عبدی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان / سقز نیز با حضور در دادگاه تفهیم اتهام شد؛ ایشان کلیه اتهامات را بی مورد و بی اساس خواند وی پس از ارایه ی دفاعیات با قرار کفالت وضمانت یکی از همکاران فرهنگی خویش آزاد شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *