صدور حکم جلب برای یکی از اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه

دستگاه قضایی برای علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، حکم جلب صادر کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دوم شهریورماه سال جاری، برای علی نجاتی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، از سوی دادگاه انقلاب اندیمشک حکم جلب صادر شده است؛ بر اساس این حکم، علی نجاتی موظف است ظرف مدت ۵ روز خود را معرفی کند و در غیر این صورت بازداشت خواهد شد.

گفتنی است که این کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه به دلیل فعالیت‌های سندیکایی در محل کارش و برای دفاع از منافع کارگران از سوی دادگاه انقلاب به شش ماه زندان محکوم شده است.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان در روزهای اخیر انجام شد. آنها همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد خصوصی سازی شده به دولت بودند.

پیشتر این تشکل صنفی از بازداشت دستکم ۱۵ کارگر و احضار ۵۳ کارگر به دادگستری شوش خبر داده بود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.