تجمع داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی مقابل وزارت بهداشت

امروز صبح، داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی، مقابل وزارت بهداشت، تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، جمعی از داوطلبان رشته دستیاری دندانپزشکی ۹۷ در اعتراض به معرفی کتب ملی دندانپزشکی به‌عنوان منبع آزمون دستیاری دندانپزشکی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

به گفته این دانشجویان علت اصلی تجمع عدم آموزش این کتب و اشکالات گسترده محتوایی و شکلی این کتب مرجع است.

بر اساس این گزارش، دانشجویان دندانپزشکی همچنین خواستار ثبات در تاریخ آزمون دستیاری دندانپزشکی و همچنین ثبات منابع این آزمون هستند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.