«اعتصاب غذایی تا پای جان تنها برای اعمال ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی»؛ نامه دو زندانی سیاسی به دادستان

رضا شهابی و سعید شیرزاد، دو زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج، در نامه‌ای به دادستان کل کشور ضمن اشاره به وضعیت وخیم محمد نظری، خواستار بازبینی در پرونده وی شدند.

متن کامل نامه این دو زندانی سیاسی که در هشتادو یکمین روز از اعتصاب غذای محمد نظری نگاشته شده و برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

با سلام

امروز ٨١ روز از اعتصاب غذای آقای محمد نظری می‌گذرد. اعتصابی که دلیل آن عدم رسیدگی به پرونده‌اش و عدم اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ در مورد ایشان است که بر مبنای آن، آقای نظری باید از تاریخ ١٣٩٢/٢/١ از زندان آزاد می‌شد. اما علی‌رغم نامه‌نگاری‌های فراوان هیچ‌گونه پاسخی به درخواست‌های ایشان داده نشده است و به همین دلیل هم از ٨ مرداد ٩۶ در اعتراض به این روند اعتصاب غذا نموده است. اعتصاب غذایی تا پای جان تنها برای اعمال ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی.

آقای محمد نظری که بیش از ٢۴ سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد با استناد به ماده ١٨۶ قانون مجازات اسلامی سابق به اتهام محاربه از طریق همکاری با حزب دمکرات کردستان ابتدا به اعدام محکوم و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم گشته است.

می‌دانیم که مستند به مواد ٢٨۶ و ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ چنین متهمی متناسب با وضعیت سازمانی که به آن منتسب شده است و نوع فعالیتش در آن سازمان به حبس تعزیری درجه سه و یا حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. لذا با توجه به بند الف ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ که اعلام می‌دارد: اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است بهموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود در این موارد و همچنین مواردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

و نیز برابر با ماده ١٢٠ قانون مذکور که می‌گوید: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی برای نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود و همچنین ماده ٩٩همین قانون که در رابطه با نسخ قانون می‌باشد و اعلام می‌دارد: نسخ قانون تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده ١٠ این قانون است.

و همین‌طور ماده ٧٢٨ قانون مذکور که تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مجازات اسلامی مصوب سال٩٢ را نسخ می‌کند و عمل مجرمانه در گذشته را دیگر جرم نمی‌داند محمد نظری باید آزاد شود و یا دست‌کم به موجب بندهایت و چ ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ١٣٩٢)، تقاضای اِعاده دادرسیش پذیرفته شود و بر مبنای مواد ٢٨۶ و ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ مورد محاکمه مجدد قرار گیرد.

محمد نظری در اعتراض به عدم اجرای این قوانین از ٨١ روز پیش در اعتصاب غذا می‌باشد و اکنون در شرایط وخیمی جسمی به سر می‌برد به گونه‌ای که قدرت تکلم و راه رفتنش به شدت ضعیف شده، بیش از ٢۵ کیلو از وزنش را از دست داده است و علائم حیاتیش بسیار نگران‌کننده است.

ما به عنوان همبندیان آقای محمد نظری از شما درخواست داریم قبل از بروز هرگونه حادثه ناگواری برای نامبرده نسبت به بازبینی پرونده و اجرای مواد قانونی مورد اشاره در حق ایشان اقدام نمایید.

رضا شهابی

سعیدشیرزاد

٢۶ مهر ١٣٩۶

زندان گوهردشت

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.