وجود حدود ۹ میلیون بی‌سواد در کشور

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۵، تعداد افراد بیسواد در کشور ۸ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر است، گفت: فعلاً قانونی برای تعیین تکلیف و استخدام آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی وجود ندارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در برنامه پرسشگر با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در این سازمان در جهت افزایش سواد در جامعه، اظهار داشت: ‌ در ۵۰ سال اخیر مفاهیم مربوط به سواد در حال تو سعه بوده است؛ مفاهیمی مانند سواد رسانه‌ای، اقتصادی و فرهنگی البته هر دانشی قابلیت‌هایی به انسان می‌دهد و در زندگی به انسان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین روش‌ها که در کشور ما و ۷۴ کشور دنیا برای اطلاع از میزان سواد مورد استفاده قرار می‌گیرد، سرشماری است که بر مبنای خود اظهاری افراد میزان سواد سنجیده می‌شود؛ ضمن اینکه روش دیگر استفاده از پایگاه‌های اطلاعات ثبتی است.
باقرزاده با اشاره به گروه‌های مختلف بیسوادی در کشور، خاطرنشان کرد: «در خصوص آمار بیسواد گروه سنی بالای ۶ سال مورد توجه است؛ ضمن اینکه گروه ۱۰ تا ۲۹ سال و گروه ۱۰ تا ۱۹ سال از جمله طبقه‌بندی‌های سنی است اما گروه ۱۰ تا ۴۹ سال در حال حاضر اولویت ما در افزایش میزان سواد است.
وی در خصوص «عدم ریشه‌کن شدن بی‌سوادی در کشور»، یادآور شد: در گروه ۱۰ تا ۱۹ سال درصد باسوادی ۲ .۹۸درصد، ۱۰ تا ۲۹ سال۳ . ۹۷ درصد و در سنین ۱۰ تا ۴۹ سال، ۹۴. ۷ درصد افراد باسواد هستند؛ ضمن اینکه از مجموع ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بی‌سواد، ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر افراد زیر ۵۰ سال و ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر بالای ۵۰ سال هستند؛ البته بیش از ۹۵ جمعیت فعال کشور باسواد هستند.»

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در حال حاضر آموزش الزامی نیست، ‌گفت: قانونی برای اجبار آموزش در دوره ابتدایی نداریم؛ ضمن اینکه در دوره ابتدایی تحقیقی انجام دادیم که ۵۳ درصد دلایل ترک تحصیل افراد و خارج شدن از مدرسه، اقتصادی بوده، ۳۵ درصد دلایل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و بیکاری بوده است و ۷ درصد دلایل افراد، مشکلات فردی و جسمی است و در ‌‌نهایت ۵ درصد نیز دلایل آموزشی داشته است.
وی متذکر شد: یکی از چالش‌های موجود، در نیروی انسانی نهضت سوادآموزی و گره‌زدن همکاری چنین افرادی با استخدام آن‌ها بوده است یعنی افرادی که در نهضت سواد آموزی فعالیت می‌کردند باید به استخدام آموزش و پرورش در می‌آمدند؛ در نتیجه در سال ۸۸ قانونی تصویب شد که در آن تمام نیروهای آموزش‌دهنده نهضت سوادآموزی استخدام شوند و این افراد بعد از استخدام، در آموزش و پرورش ادامه خدمت می‌دادند، اما این افراد به استخدام آموزش و پرورش درنیامده اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.