زندانی بهائی
 • پس از هشت سال حبس؛ مهوش شهریاری به مرخصی آمد

  لحظاتی پیش، مهوش شهریاری، از مدیران جامعه بهایی ایران، پس از هشت سال حبس در زندان اوین به مرخصی پنج روزه ...

  لحظاتی پیش، مهوش شهریاری، از مدیران جامعه بهایی ایران، پس از هشت سال حبس در زندان اوین به مرخصی پنج روزه آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهوش شهریاری، زندانی بهائی محبوس در بند زنان زندان اوی ...

  Read more
 • بهروز توکلی در هشتمین سال حبس محروم از مرخصی

  بهروز توکلی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری ...

  بهروز توکلی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهروز توکلی، زندانی بهائی محبوس در زندان رجایی شهر ...

  Read more
 • وحید تیزفهم در هشتمین سال حبس/ محروم از مرخصی

  وحید تیزفهم، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری ...

  وحید تیزفهم، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید تیزفهم، زندانی بهائی محبوس در زندان رجایی شهر ...

  Read more
 • عفیف نعیمی در هشتمین سال حبس

  عفیف نعیمی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری ...

  عفیف نعیمی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفیف نعیمی، زندانی بهائی محبوس در زندان رجایی شهر ک ...

  Read more
 • سعید رضایی در هشتمین سال حبس

  سعید رضایی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری ...

  سعید رضایی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید رضایی، زندانی بهائی محبوس در زندان رجایی شهر ک ...

  Read more
 • مهوش شهریاری در هشتمین سال حبس

  مهوش شهریاری، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، محروم از حق مرخصی، در بند ...

  مهوش شهریاری، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، محروم از حق مرخصی، در بند نسوان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهوش شهریاری، زندانی بهائی محبو ...

  Read more
 • جمال الدین خانجانی در هشتمین سال حبس

  جمال الدین خانجانی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر ...

  جمال الدین خانجانی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جمال الدین خانجانی، زندانی بهائی محبوس در ز ...

  Read more
 • صدور مرخصی برای فریبا کمال آبادی پس از هشت سال حبس

  فریبا کمال‌آبادی، زندانی بهائی که هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود می‌باشد، به مدت ۵ رو ...

  فریبا کمال‌آبادی، زندانی بهائی که هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود می‌باشد، به مدت ۵ روز به مرخصی آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فریبا کمال آبادی، زندانی بهائی محبوس دربند ...

  Read more
 • فریبا کمال آبادی؛ هشت سال محروم از حق مرخصی

  فریبا کمال آبادی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، محروم از حق مرخصی، در ...

  فریبا کمال آبادی، زندانی بهائی، هم‌اکنون در آستانه هشتمین سال از دوران محکومیت خود، محروم از حق مرخصی، در بند نسوان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فریبا کمال آبادی، زندانی به ...

  Read more