بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد صدور احکام و زندانی کردن کارگران و معلمان

اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ایی اعلام کردند، پاسخ جنبش کارگری به زندان و خشونت، شدت بخشیدن جسورانه به مبارزات متحد و همبسته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن بازداشت‌ها و زندانی کردن کارگران و معلمان٬ خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط و رفع تعقیب قضائی از همه کارگران و معلمین دربند شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

به دنبال مبارزات گسترده و حق‌طلبانهٔ معلمان و پرستاران به‌عنوان بخش‌هایی از طبقه کارگر همراه با اعتراضات وسیع کارگران در بخش‌های مختلف کارگری طی یک سال گذشته در سراسر ایران که در تقابل با آن‌ها همه دستگاه‌ها و ارگان‌های سرکوب بسیج شدند و نهایت تقلایشان برای یورش به تجمعات، بازداشت، محاکمه، صدور احکام و زندانی کردن رهبران اعتراضات به‌خصوص در نیمه دوم سال جاری به‌کار گرفتند. حالا در هفته‌های پایانی سال و در حالی که از زمان صدور احکام زندان برای داوود رضوی و عثمان اسماعیلی ۱۰ روز نمی‌گذرد، احکامی دیگر برای دو تن از فعالین طبقه کارگر، اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان و رضا شهابی عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه از سوی دستگاه قضائی صادر گردیده است.
اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران که از تیرماه گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برد٬ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم‌شده و همچنین رضا شهابی جدا از شش سال زندان قبلی که توأم به افشارها و صدمات جسمی بود اینک در پرونده‌ای دیگر حکم یک سال زندان صادر و توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. رضا شهابی به علت اعتصاب غذاها و فشارهای فیزیکی که در دوره‌های قبلی زندان بر وی اعمال‌شده با تأیید پزشک متخصص تحمل شرایط زندان را ندارد. ضمن اینکه هم‌اکنون به‌حکم دادگاه به‌دوراز همسر و فرزندانش در شهر شبستر در تبعید بسر می‌برد
بدون تردید این گستردگی از دامنه تقابل خشونت‌بار نسبت به اعتراضات جاری، پیش از هر چیز وسعت، استحکام و قدرتمندی مبارزات طبقه کارگر را به نمایش می‌گذارد. مبارزاتی که سرمایه‌داری ناتوان از برآورده نمودن مطالبات پایه‌ای و اساسی ده‌ها میلیون انسان طلبکار را دچار مخمصه و دستپاچگی نموده است. باید واقعیت دست به خشونت زدن و بسیج کلیه نهادهای سرکوب را در موقعیت جدید جنبش کارگری دید که به‌هیچ‌وجه قصد تعدیل فشارهای اعتراضیش را ندارد و همچنان با شدت و حدت فزون‌تر تا رسیدن به اهدافش به‌پیش می‌رود. جنبش کارگری پاسخش به هر شیوه و با هر درجه‌ای از خشونت در سرکوب را از قبل داده و با جسارت و اعتمادبه‌نفس بالاتر بر آن اصرار خواهد ورزید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن شدید این احضار و بازداشت و بگیر و به بندها و زندانی کردن کارگران و معلمان ٬ خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط و رفع تعقیب قضائی از همه کارگران و معلمین دربند می‌باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
۸ اسفند ۹۴

Post source : اتحادیه آزاد کارگران ایران

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.