بیانیه اعتراضی تشکل‌های کارگری به سرکوب فعالین صنفی

چهار تشکل کارگری مستقل در بیانیه‌ای با اعتراض به تحت فشار گذاشتن فعالان کارگری و صنفی هشدار داده اند که سرکوب فعالین راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، «پیش به سوی آزادی فعالین کارگری در بند»، «پیش به سوی تشکل مستقل کارگری»، «زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران» و «سندیکای نقاشان استان البرز» چهار تشکل کارگری در بیانیه‌ای به صدور یک سال حبس تعزیری برای رضا شهابی، ۵ سال حبس برای داود رضوی، ۶ سال حبس برای اسماعبل عبدی و برگزاری دادگاه برای تعیین حکم ابراهیم مددی، فشار بر فعالین جنبش کارگری و معلمان اعتراض کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: آزادی بی قید و شرط رضا شهابی، داود رضوی، اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی، همراه با پرداخت غرامت بابت لطمات مادی و معنوی به آن ها، یکی از خواست های محوری و کلیدی ما است، و اتکای ما برای تحقق این مطالبه بر جنبش کارگری بین المللی و ایران است.

Post source : کلمه

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.