اسماعیل گرامی مقدم بازداشت شد

جمعه ۲۶ تیر اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی که پس از وقایع سال ۸۸ از کشور خارج شده بود پس از بازگشت در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.